แผนพัฒนาบุคลากร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)

วันพุธ, 05 มกราคม 2565 12:08

       องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรได้จัดทำ แผนพัฒนาบุคลากร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ