Hot News :

กำหนดตำแหน่ง แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

วันอังคาร, 12 พฤษภาคม 2563 09:56

       องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร กำหนดตำแหน่ง แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ