ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1

วันจันทร์, 19 เมษายน 2564 13:40

       องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้จัดทำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ