องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ครั้งแรก

วันจันทร์, 27 ธันวาคม 2564 10:41

       องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ครั้งแรก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เพื่อประชุมคัดเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ โดยมี นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ครั้งแรก
        ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับตำแหน่งต่าง ๆ มีดังนี้
1. นายอรุณ จำใบรัตน์ ได้รับการคัดเลือกเป็น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
2. นายอุดร ไชยรักาษ์ ได้รับการคัดเลือกเป็น รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
3. นายวิชัย ประทุมวัน ได้รับการคัดเลือกเป็น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ