สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

รายการทีวีช่องต่างๆ ที่มาตำบลนาสะไมย์

รายการทีวีช่อง NBT วิถีไทย ออกอากาศวันที่ 12 มกราคม 2563 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
..

รายการทีวีช่อง ThaiPBS นาสะไมย์วัยเก๋า : อยู่ดีมีแฮง ออกอากาศวันที่ 27 มกราคม 2562 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
.

รายการทีวีช่อง ThaiPBS อยู่ดีมีแฮง : นาสะไมย์ ไม่อึกเวียก ออกอากาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

รายการทีวีช่อง ททบ. 5 บ้านนาสะไมย์ ถิ่นช่างฝีมือแดนอีสาน I กู๊ดเดย์ ยโสธร I gooddayontube ออกอากาศวันที่ 15 กันยายน 2559 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

รายการสมุดโคจรพาเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร ตอนที่ 4 ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

รายการทีวี ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน จากสิงห์ท่าถึงนาสะไมย์ อดีตที่งดงามของยโสธร จ. ยโสธร B1 ออกอากาศวันที่ 28 กันยายน 2554 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

รายการทีวี ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน จากสิงห์ท่าถึงนาสะไมย์ อดีตที่งดงามของยโสธร จ. ยโสธร B3 ออกอากาศวันที่ 28 กันยายน 2554 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านนาสะไมย์

      สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านนาสะไมย์ ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
รายละเอียด
-ชาวบ้านนาสะไมย์ ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ จนถึงปัจจุบัน สร้างรายได้เสริม ด้วยการนำไม้ไผ่ มาจักสาน ทำกระติบข้าวเหนียว ส่งขายกันทุกภาค ขายดิบขายดี จนต้องปั้นกระติบข้าวเหนียว ซึ่งมีขนาดใหญ่สูงกว่า 3 เมตร เอาไว้ที่หน้าหมู่บ้าน เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน
ลักษณะเด่น
-วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ประวัติ
-บ้านนาสะไมย เป็นหมู่บ้านที่ผลิตสินค้าหัตถกรรมที่เลื่องชื่อหลายอย่าง อาทิ เครื่องจักสาน งานแกะสลักบานประตูไม้ เกวียนไม้โบราณจำลอง และเครื่องทองเหลือง ฯลฯ ชาวบ้านมีความชำนาญในการทำเครื่องจักสานทุกครัวเรือนเป็นหมู่บ้านที่มีเศรษฐกิจดีนำรายได้ให้กับจังหวัดเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ