สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านนาสะไมย์

      สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านนาสะไมย์ ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
รายละเอียด
-ชาวบ้านนาสะไมย์ ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ จนถึงปัจจุบัน สร้างรายได้เสริม ด้วยการนำไม้ไผ่ มาจักสาน ทำกระติบข้าวเหนียว ส่งขายกันทุกภาค ขายดิบขายดี จนต้องปั้นกระติบข้าวเหนียว ซึ่งมีขนาดใหญ่สูงกว่า 3 เมตร เอาไว้ที่หน้าหมู่บ้าน เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน
ลักษณะเด่น
-วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ประวัติ
-บ้านนาสะไมย เป็นหมู่บ้านที่ผลิตสินค้าหัตถกรรมที่เลื่องชื่อหลายอย่าง อาทิ เครื่องจักสาน งานแกะสลักบานประตูไม้ เกวียนไม้โบราณจำลอง และเครื่องทองเหลือง ฯลฯ ชาวบ้านมีความชำนาญในการทำเครื่องจักสานทุกครัวเรือนเป็นหมู่บ้านที่มีเศรษฐกิจดีนำรายได้ให้กับจังหวัดเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ