การดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564

วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2563 15:34

การดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 นำโดยนายบุญสิน ศรีธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.นาสะไมย์ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ พร้อมเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใส และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ