องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งโส (ITA)

วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564 12:25

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งโสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กร ประจำปี พ.ศ.2564
โดยการ สแกน QR Code ที่รูปภาพ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ