องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการ ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งโส (ITA)

วันอังคาร, 02 มีนาคม 2564 12:40

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งโส เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูล ในการบริหารงานภายในองค์กร ประจำปี พ.ศ.2564
โดยการ สแกน QR Code ที่รูปภาพ ประเมินง่ายๆ ใน 3 นาที จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ