กองสวัสดิการสังคม

นางระวีวรรณ ศรเผือก

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวยุพดี เจริญบุตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ