Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผือฮี หมู่ที่ 6 (สายวัดป่าผือฮี - ถนนเจ้าเสด็จ)

วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 17:15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผือฮี หมู่ที่ 6 (สายวัดป่าผือฮี - ถนนเจ้าเสด็จ)

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ