Hot News :

ประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง ยส.ถ.51.001สายจากนาสะไมย์-ดอนกลอง หมู่1ตำบลนาสะไมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563 09:15
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ประกาศ ร่างวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง ยส.ถ.51-001 สายนาสะไมย์-ดอนกลอง หมู่ที่1 ตำบลนาสะไมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ