Hot News :

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง ยส.ถ.51.001สายจากนาสะไมย์หมู่11-หนองศาลา หมู่8ตำบลนาสะไมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2563 14:54
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ประกาศ ร่างวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง ยส.ถ.51-001 สายนาสะไมย์หมู่11-หนองศาลา หมู่ที่8 ตำบลนาสะไมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ