Print this page

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชาญ หาสำรี-บ้านนายผ่าน อุทสาร หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพุธ, 23 มิถุนายน 2564 10:37

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชาญ หาสำรี-บ้านนายผ่าน อุทสาร หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง