Hot News :

นายสมร ประทุมวัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

นางงามพิศ วงษ์สามารถ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการรายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ขอประกาศว่า "เจ้าหน้าที่ อบต.นาสะไมย์ ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ " จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ???

[ 23-12-2565 ] Hits:384

กิจกรรมโครงการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

       องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล คณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้ลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการจัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้านตามโครงการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) และพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)         ...

[ 22-01-2565 ] Hits:177

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ครั้งแรก

       องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ครั้งแรก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เพื่อประชุมคัดเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ โดยมี นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ครั้งแรก         ...

[ 27-12-2564 ] Hits:160

 1. ประกาศงานการเงินการคลัง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

27°C

ยโสธร

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 27°C 16°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 27°C 18°C

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ