กองคลัง

นางผ่องศรี คลังทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางอัญญิกา เชื้อบัญฑิต

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ

นางสาวจิรภาภรณ์ ทาบุราญ

เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายสาวกนกกาญจน์ วงษ์ศรีแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวศิริกัญญา จันทร์เรือง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายสาทิส พันธะมา

คนงานทั่วไป

นางสาวนิรมล กายสุวรรณ์

พนักงานจ้างเหมา งานด้านการเงินและบัญชี

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ