สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายองอาจ แสนสุด

ประธานสภา

นายไสว ประทุมวัน

รองประธานสภา

นายวิชัย ประทุมวัน

เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

นางอำนวย แสนสุด

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายประจักร เจริญบุตร

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายทองสุข ผุดผ่อง

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายบุญจันทร์ มูลสาร

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายเสถียร อุปชัย

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายอุลัย สุขมา

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายประจิตร์ วงษ์สุขะ

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายทนงศักดิ์ ศิลธรรม

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายเกียง ฝ่ายดี

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายคำมูล อุปชัย

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายสำรอง กรรมสอน

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายประยงค์ พันดวง

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายศิริชัย คำสงฆ์

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นางโสภา ธนาคุณ

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายทองดี คำผาย

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายทองคำ ศรีชนะ

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นางจารุณี พงษ์สนิท

ส.อบต. หมู่ที่ 11

นายสมพร แสงโชติ

ส.อบต. หมู่ที่ 12

นางประจง สมหวัง

ส.อบต. หมู่ที่ 12

นายวิรัตน์ อุปชัย

ส.อบต. หมู่ที่ 13

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ