สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอรุณ จำใบรัตน์

ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

นายอุดร ไชยรักษ์

รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

นายวิชัย ประทุมวัน

เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเสถียร แสนสุด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 1


นางบัวบาน แจ่มกลาง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

นางยุพินภรณ์ ไชยขันธ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4


นางประสงค์ อยู่มั่น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

นายดิลก วันทาดี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 6

นายสำรอง กรรมสอน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

นายพิชิต โพนแดง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 9


นายทองดี คำผาย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

นายปรีชา ประทุมวัน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 11


นายสมพร แสงโชติ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ