คณะผู้บริหาร

นางงามพิศ วงษ์สามารถ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เบอร์โทรศัพท์ 08621967134

-รอข้อมูล-

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ -รอข้อมูล-

-รอข้อมูล-

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ -รอข้อมูล-

-รอข้อมูล-

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ -รอข้อมูล-

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ