กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวลำพูน เดชกล้า

นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายธนูสินธุ์ จูมพิลา

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายบุญเติม อุปชัย

พนักงานจ้างเหมา คนงานประจำรถขยะ

นายลอย โสมะมี

พนักงานจ้างเหมา คนงานประจำรถขยะ

นายสมหมาย วันทาดี

พนักงานจ้างเหมา คนงานประจำรถขยะ

นางสาวนาตยา เสนาพรม

พนักงานจ้างเหมา ช่วยงานกองสาธารณสุขฯ

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ