กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวลำพูน เดชกล้า

นักวิชากการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายธนูสินธุ์ จูมพิลา

พนักงานขับรถขยะ

นายบุญเติม อุปชัย

พนักงานจ้างเหมา คนงานประจำรถขยะ

นายลอย โสมะมี

พนักงานจ้างเหมา คนงานประจำรถขยะ

นายทองพูล พรมโนพาด

พนักงานจ้างเหมา คนงานประจำรถขยะ

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ